porozumienie z Feniksem

Komendant Straży Miejskiej Piotr Umiński  i Dyrektor  Generalny I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku Jarosław Chrobot  podpisali kolejne porozumienie o podjęciu współpracy w zakresie edukacji młodzieży oraz pomocy w realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej.

 

Podpisanie porozumienia poprzedził uroczysty apel oraz wręczaniem uczniom certyfikatów za udział we wspólnych działaniach ze służbami mundurowymi przed Dniem Wszystkich Świętych.  Następnie zaproszeni goście obejrzeli defiladę pododdziałów szkoły.  

 

Podczas podpisania porozumienia obie instytucje zadeklarowały współpracę przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku.

 

Zakładana współpraca polegała będzie m.in. na:

 

- przybliżeniu uczniom  specyfiki służby strażników Straży Miejskiej w oparciu o prelekcje, współuczestnictwo w patrolach i przekazanie wiedzy z zakresu prewencji i bezpieczeństwa lokalnego,

- promowaniu i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o aktywizację młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,

- prowadzenie wspólnych działań profilaktyczno – prewencyjnych,

- zapobieganiu przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie uczniów do poznawania i definiowania problemów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w mieście,

- podniesieniu zaufania w relacjach na linii młodzi ludzie – Straż Miejska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif