nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek

Jako, Straż Miejska  przypominamy, że sukcesywne znoszenie obostrzeń nie zwalnia nikogo z noszenia maseczki i zachowania dystansu społecznego. Nadal, aż do odwołania, mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych.


Przypominamy, iż pomimo tego, że uwalniane zostały  kolejne dziedziny życia, wciąż obowiązują określone zasady sanitarne. Niezwykle ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz zakrywanie ust i nosa maseczką, apaszką czy kawałkiem odzieży.

 

"Pamiętajmy, że noszenie maseczki na brodzie lub pod nosem to nie jest odwaga i pewien szpan, ale daleko posunięty egoizm i brak odpowiedzialności. Maseczka nie ma nas chronić przed innymi, ale innych przed nami - przed zakażeniem od nas, jeżeli bylibyśmy nosicielem”

 

Rząd wprowadził, aż do odwołania, obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, m.in. w sklepach, kościołach, na targowiskach i dworcach. Cały czas obowiązuje noszenie maseczek w komunikacji miejskiej a także obowiązek zachowywania bezpiecznego dystansu. Wydaje się, że na skutek luzowania obostrzeń, wiele osób zapomniało o epidemii i o tym, że ten nakaz w komunikacji, gdzie jest zamknięta przestrzeń nadal obowiązuje. 

 

Maseczek nie muszą nosić m.in. dzieci do ukończenia 4 lat oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, osoby niesamodzielne i niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym albo głębokim.

 

Przy noszeniu maseczek należy przestrzegać pewnych zasada higieny: nie dotykać jej podczas noszenia, a po ściągnięciu dokładnie umyć ręce mydłem i wodą lub zdezynfekować specjalnym środkiem. Jednorazowe maseczki po ich użyciu należy wrzucać do odpadów zmieszanych, a te wielokrotnego użytku – materiałowe regularnie prać w temperaturze co najmniej 60 st. C.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif