Lew Honorek ogłosił konkurs

„Lew, Zebra i Alpaki dbają na drodze o dzieciaki…” - to nazwa nowego, niezwykłego programu edukacyjnego, stworzonego przez Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku wspólnie z Kościołem Mariawitów w Płocku, przy współpracy: Płockiej Telewizji PTV, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, Komunikacji Miejskiej w Płocku oraz Tygodnika Płockiego.

 

Program skierowany jest do uczniów klas II – IV szkół podstawowych z terenu Płocka. W nietuzinkowy sposób dostarczy wiedzę dzieciom z zakresu bezpiecznego zachowania na drodze, najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

 

W związku z powyższym zapraszamy do udziału dzieci w konkursie plastycznym
z elementami rymowanek, który ma na celu zwrócenie uwagi na powyższy problem

 

Zwycięzcy konkursu (pięć najlepszych prac), wygrywają  nie tylko indywidualną nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Straż Miejską w Płocku, ale przede wszystkim nagrodę dla swojej klasy, w postaci zajęć edukacyjnych z Lwem Honorkiem, które odbędą się na terenie Kościoła Mariawitów. W ramach zajęć przewidywane są różnorodne atrakcje w postaci karmienia alpak, zabaw, animacji oraz innych niespodzianek. Zwycięzcy zostaną dowiezieni na zajęcia dzięki partnerowi przedsięwzięcia - Komunikacji Miejskiej w Płocku.

 

         W celu przedłużenia oddziaływań edukacyjnych w ramach ww. programu, zaplanowany jest również, cykl audycji w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej, z udziałem dzieci nt. bezpieczeństwa na drodze. Natomiast, Telewizja Płocka PTV stworzy i wyemituje spot społeczny dot. powyższego zagadnienia.

 

             Mamy nadzieję, że udział w powyższym przedsięwzięciu  będzie dobrą zabawą zarówno dla dzieci jak i dla Państwa, co przyniesie wymierny pożytek w postaci zdobytej wiedzy.

 

 tekst: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 pn. „LEW, ZEBRA i ALPAKI,
DBAJĄ NA DRODZE O DZIECIAKI…”

 

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II – IV szkół podstawowych z terenu miasta Płocka.
 2. Celem konkursu jest stworzenie plakatu dot. bezpieczeństwa dziecka na drodze
  z krótką rymowanką, zawierającą nazwy zwierząt, które są ambasadorami powyższej akcji, czyli: „Lew Honorek, Zebra i Alpaka”.
 3. Prace należy wykonać w formacie A3, dowolną techniką plastyczną.
 4. Praca konkursowa powinna być wykona indywidualnie, przez jedną osobę. Z każdej klasy może wpłynąć nieograniczona liczba plakatów.
 5. Prace plastyczne przechodzą na własność Straży Miejskiej w Płocku i mogą zostać wykorzystane do działań edukacyjnych.
 6. Na tylnej części plakatu należy podać imię i nazwisko autora pracy, klasę, szkołę oraz numer kontaktowy do wychowawcy.
 7. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych laureatów konkursu w mediach oraz stronie straży miejskiej, Facebooku „Akademia Lwa Honorka” itp.
 8. Prace konkursowe należy składać do dnia 20.10.2021r. w siedzibie Straży Miejskiej w Płocku.
 9. Wyboru najlepszych prac dokona komisja konkursowa składająca się przedstawicieli - współorganizatorów przedsięwzięcia.

        10. Decyzja komisji dot. wyboru laureatów konkursu jest nieodwołalna.

         11.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.10.2021r. na Facebooku „Akademia 

                Lwa  Honorka” oraz w zaprzyjaźnionych mediach.

          12. Realizacja nagrody dla klasy zwycięzcy tj. zajęć edukacyjnych u Mariawitów,    

                odbędzie się na przełomie miesięcy październik/listopad.

           13. Na zajęcia dzieci zostaną przewiezione (bezpłatnie) autobusem Komunikacji

                   Miejskiej – partnera programu.

            14. Terminy i godziny spotkań u Mariawitów zostaną ustalone indywidualnie

                    z wychowawcami zwycięskich klas.

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png