"Bezpieczne ferie 2018". ( 15.01.2018r).

„Bezpieczne ferie 2018” pod takim kryptonimem strażnicy miejscy rozpoczęli prowadzenie wzmożonych działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku w miejscach, w których przebywają dzieci i młodzież na wolnym powietrzu.


Kontrolami przez patrole objęte zostaną,  takie miejsca jak: baseny miejskie, boiska szkolne, kluby osiedlowe, galerie handlowe, kina, Zalew Sobótka, tereny nad Wisłą, Wzgórze Tumskie, Ogródek Jordanowski, osiedlowe place zabaw oraz inne tereny, gdzie najchętniej przebywają dzieci. Prowadzone będą również kontrole na liniach Komunikacji Miejskiej oraz konwoje linii nocnej N-1 będącej środkiem transportu młodzieży powracającej z imprez odbywających się w centrum miasta.

 

Celem podjętych działań jest m.in.: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży spędzającym ferie w mieście, jak również tym, przebywającym w Płocku na obozach czy innych formach zimowego wypoczynku.

 

Podczas ferii kontrolowane  będą, także miejsca sprzedaży alkoholu w zakresie legalności posiadanych zezwoleń, a także pod kątem dostępu do niech nieletnich.

 

Zespól Profilaktyki zrealizuje pod nazwą „Feriowisko 2018” w dniach 16 – 18 . 01.2018 r program profilaktyczny dla dzieci z 15 placówek typu: świetlice środowiskowe,  kluby profilaktyki środowiskowej. W sumie w zajęciach profilaktycznych udział weźmie 194. dzieci. Zajęcia profilaktyczne poprowadzone zostaną pod kątem uzależnień,  uniknięcia kontaktu z osobą obcą, bezpiecznych zimowych zabaw. W ramach „Feriowiska 2018” odbędą się spotkania z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, PCK. Spotkania profilaktyczne odbędą się w Zespole Szkół Centrum Edukacji.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif