do szkoły ze strażą miejską ( 02.09.19 r. )

W dniach  2-6  września  płoccy strażnicy miejscy prowadzić będą, jak co roku działania przebiegające pod hasłem -  „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ”

Podczas akcji mundurowi pomagać będą najmłodszym bezpiecznie przejść przez najbardziej zagrożone zdarzeniami drogowymi przejścia dla pieszych zlokalizowane
w pobliżu szkół.  Działania prewencyjno – profilaktyczne Straż Miejska  prowadziła  będzie  wspólnie z Komendą Miejską Policji w Płocku.

 

 

OTO szczegóły naszych działań:

 

1)  W  rejonach szkół znajdujących się w pobliżu ulic: Miodowa, Jaśminowa, Dworcowa i Korczaka stać będą patrole Straży Miejskiej, które czuwać będą nad bezpieczeństwem dzieci. Nasze działania, jak co roku prowadzone będą pod hasłem:„Bezpieczna droga do szkoły ”.

 

2) Przez rok szkolny przy najruchliwszych przejściach dla pieszych znajdujących się
w okolicach szkół podstawowych pracować będą tzw. „przeprowadzacze”.

Przeprowadzacze  pomagać będą dzieciom bezpiecznie dotrzeć do szkoły na:

- ul. Bielskiej SP Nr 1 (przy  poczcie),

- ul. Rondo Dobrzyńska – SP Nr 18 ,

- ul. Sierpeckiej przy SP Nr 13.

- ul. Słoneczna – SP Nr 12.

Osoby, te będą ubrane w płaszcze odblaskowe i tarcze STOP. Przeprowadzacze to osoby bezrobotne, które zostały przeszkolone z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym.

 

3) Działania prewencyjno – profilaktyczne Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej  przeprowadzone zostaną w dniach:

- 3 września w rejonie SP Nr 21 – w godz.10.00 – 11.00 ,

- 4  września w rejonie SP Nr 22 – w godz. 7.30 – 8.30,

- 5 września w rejonie SP Nr 3 – w godz. 7.30- 8.30,

- 6 września w rejonie SP Nr 11 – w godz. 7.30 – 8.30.

 

Przez pierwsze dni września nasze działania będą miały charakter czysto prewencyjny.

Z doświadczenia, bowiem wiemy, że w tych pierwszych dniach  szkoły strażnicy przeważnie będą pouczać rodziców, czy też opiekunów, którzy śpiesząc się z dziećmi do szkoły przechodzić będą w miejscach do tego celu niewyznaczonych.

Funkcjonariusze zwracać będą również baczną uwagę na prawidłowe parkowanie. Rodzice potrafią zostawić auto, np. na całej szerokości chodnika, zmuszając tym samym pieszych do wchodzenia na jezdnię.

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif