zasady

 

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo petentów oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej  w dalszym ciągu obowiązują  obostrzenia na terenie jednostki.


Do odwołania wszystkie osoby wchodzące do siedziby Straży Miejskiej są zobowiązane do poddania się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała. Odmowa poddania się tej czynności jest równoznaczna z barkiem możliwości załatwienia sprawy przez petenta.

 

Podkreślamy, iż funkcjonariusze Straży Miejskiej od początku pandemii podejmują niezbędne czynności na rzecz zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach niecierpiących zwłoki. Prosimy o to, by przemyślane zgłoszenia kierować telefonicznie pod nr 986.


W przypadku ujawnienia wykroczeń porządkowych w ruchu drogowym, strażnicy miejscy pozostawiają zawiadomienia, do których należy się odnieść najpierw telefonicznie ( 24 364 70 35) , pisemnie lub drogą elektroniczną ( ) , bez konieczności stawiennictwa w jednostce. O terminie stawiennictwa zainteresowani zostaną powiadomieni drogą emaliową lub listowną. Jeśli, jednak stawiennictwo w siedzibie Straży Miejskiej z jakiś powodów jest niezbędne obsługa interesantów odbywa się w godz. 7.30 – 13.30 oraz 15.30 – 21.00. Interesant wchodząc do siedziby SM musi mieć zakryty nos i usta oraz zdezynfekować ręce.

 

Nadal do dyspozycji wszystkich osób pozostają numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.strazmiejska.plock.eu ( zakładka – struktura SM).

 

Jednocześnie do odwołania  nie ma możliwości skorzystania w siedzibie SM  z badania alkomatem.

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png