drodzy rodzice i opiekunowie

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

W najbliższych dniach Wasze pociechy wyjadą na letni wypoczynek, część z nich może pozostanie w domu, ale wszyscy z pewnością  będą doskonale bawić się, korzystając z letniej aury. Nie zapomnijcie o ich bezpieczeństwie, bądźcie wzorem do naśladowania.

 

 

 


 „WAKACYJNY apel do rodziców”

 

1. Rozmawiajcie z dzieckiem na temat zagrożeń, które mogą je spotkać podczas wakacji, np. zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego  w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samochodem, branie od obcych prezentów, itp.

 

2.Zorientujcie się, z kim dziecko przebywa podczas zabawy poza domem.

 

3.Uczulcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności w domu nie otwierały nikomu drzwi. Uprzedzajcie o niebezpieczeństwach jakie mogą je spotkać gdy postąpią inaczej.

 

4.Zwracajcie uwagę na sposób bezpiecznego przechowywania kluczy od domu, którymi dysponuje dziecko- najlepiej gdy są przechowywane w szczelnie zamkniętej kieszeni nie na szyi bądź pod wycieraczką .

 

5.Zapewnijcie dziecku bezpieczną zabawę: w domu- zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej  i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich podłączone.

 

6.Poza domem- wskażcie dzieciom bezpieczne miejsca zabaw. Nauczcie je ostrożności podczas obecności w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic i podobnych niebezpiecznych miejsc, a także jak bezpiecznie poruszać się po drodze pieszo czy rowerem.

 

7.Okres wakacyjny sprzyja kontaktom seksualnym młodzieży. Przeprowadzajcie rozmowy na temat konsekwencji nieprzemyślanych zachowań, takich jak np. przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie, powroty późną porą, wyzywające zachowanie lub ubranie.

 

8.Wakacje sprzyjają również eksperymentowaniu z używkami. Uświadamiajcie i ostrzegajcie dziecko przed niebezpieczeństwem, jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy i alkohol.

 

9.Nauczcie dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie. Rozmawiajcie   z nim
o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w sieci. Odkrywajcie internet razem z nim.

 

10.Przestrzegajcie dziecko przed kontaktami z dzikim zwierzętami i bezpańskimi psami. Uczcie je, że nie wolno podchodzić do zwierzęcia, które przed nim nie ucieka, głaskać  lub drażnić
w jakikolwiek sposób. W razie kontaktu z psem należy zachować spokój, nie uciekać, nie krzyczeć, nie patrzeć mu w oczy, nie wykonywać szybkich i gwałtownych ruchów.

 

11. Obok telefonu zawsze pozostawiajcie informację z odnotowanymi numerami telefonów do rodziców lub bliskich członków rodziny (np. dziadków). Warto również wskazać numery do: Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, Straży Pożarnej;    a także jak należy przeprowadzić rozmowę telefoniczną w sytuacji zawiadomienia  o niebezpieczeństwie
( przedstawienie się, udzielenie informacji o adresie i rodzaju niebezpieczeństwa).

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif