mieszane patrole działały na cmentarzach ( 29.10.18 r. )

Ponad 1200 sztuk rozdały  mieszane patrole specjalnych ulotek na cmentarzach i w ich obrębie oraz w rejonie galerii handlowych i targowisk.  Co roku mieszane  patrole składające się ze strażników miejski, policjantów i uczniów: I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy oraz  Płockiego Uniwersytetu Ludowego mają za zadanie m.in. przeprowadzenie działań profilaktyczno - prewencyjnych skierowanych do mieszkańców miasta.

 

 

Mieszane patrole jak co roku rozdawały  ulotki z poradami dotyczącymi m.in. tego jak np. ustrzec się przed kradzieżą i zabezpieczyć mieszkanie lub samochód przed włamaniem. Strażnicy miejscy i policjanci  prowadzili  rozmowy z ludźmi, aby podczas sprzątania grobów dokładnie pilnowali torebek, saszetek, w których mają dokumenty, klucze od mieszkania, pieniądze, czy inne cenne rzeczy. Uczestnicy mieszanych patroli będą namawiać, aby osoby sprzątające groby zaznaczyli np. lakierem do paznokci, flamastrem czy farbą cenne znicze i wiązanki kwiatów w taki sposób, żeby nie straciły one swojego uroku, ale nie były już atrakcyjne dla złodzieja.

 

Podczas działań  przy wykorzystaniu nagłośnienia radiowozu policyjnego, który bardzo wolno poruszał się głównymi ciągami komunikacyjnymi miasta strażniczka miejska czytała komunikat przypominający mieszkańcom podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie Wszystkich Świętych.

 

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony mieszkańców miasta. Przeprowadzone rozmowy,  pozwoliły służbom mundurowym na pozyskanie ważnych  informacji, które w przyszłości posłużą do przeprowadzenia kolejnych kampanii społecznych, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienie ładu i porządku na terenie miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif