ryzykowna sprzedaż uliczna

Zgodnie z obowiązującymi  przepisami, sprzedawcy, którzy handlują towarem poza miejscem wyznaczonym przez urząd miasta, narażają się na otrzymanie  opłaty targowej.  Wynosi ona 150 zł. za dzień.


Problem osób handlujących w miejscach do tego celu niewyznaczonych pojawia się co roku. Dlatego ruszyły wspólne kontrole pracowników Ryneksu i Straży Miejskiej. Przy czym zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka, opłatę targową wystawiają pracownicy Ryneksu  osobie handlującej w niedozwolonym miejscu natomiast strażnicy miejscy podczas wspólnych kontroli udzielają im asysty.

 

Tylko wczoraj skontrolowano 4 punkty, gdzie ujawniono 7 osób handlujących truskawkami w miejscach do tego celu niewyznaczonych. Trzy osoby przyjęły od inkasenta opłatę targową a 4 odmówiły. W stosunku do osób, które odmówiły przyjęcia opłaty targowej zostaną sporządzone notatki służbowe wraz z dokumentacją zdjęciową a następnie zostanie wszczęte postepowanie administracyjne  przez Wydział Podatków i Opłat UMP.

 

Chodnik i ulica to nie miejsca do handlowania. Takie są przepisy. W uchwale rady miasta  zostały wyliczone tereny, na których można legalnie handlować i za które uiszcza się opłatę targową. W Płocku są to m.in. giełda samochodowa, targowiska przy Królewieckiej, Rembielińskiego oraz organizowane doraźnie kiermasze i miejsca sprzedaży okolicznościowej.

 

Przypominamy, że wysokość opłaty targowej została określona przez  radę gminy, w formie uchwały.  

 

O decyzji w sprawie poboru opłaty targowej można dowiedzieć się np.
z Biuletynu Informacji Publicznej UMP. Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu lub  jest przyjezdny, i  nie zna miejscowych przepisów, może  zadzwonić do straży miejskiej tel. 986 i dopytać, gdzie może legalnie handlować.

 

Co roku wraz z rozpoczęciem sezonem truskawkowego  do dyżurnego Straży Miejskiej wpływają skargi na osoby, które handlują w niewyznaczonych miejscach. I, tak np. w sprawie ul. Królewieckiej. Jedna pani skarżyła się, że nie może przejść z dziecięcym wózkiem, bo chodnik jest zastawiony. Ale dzwonią też ci handlujący, którzy codziennie uiszczają opłatę targową z prośbą ograniczenia nieuczciwej konkurencji.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif