czerwiec w liczbach

W miesiącu czerwcu Straż Miejska przeprowadziła 2 812 kontroli, w wyniku, których ujawniono 1 235 wykroczeń. W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 556 pouczeń, nałożono 244 mandaty karne,  w 2064 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające,  do Sądu skierowano 53 wnioski.

 

Mieszkańcy miasta zgłosili strażnikom 601 interwencji, które dotyczyły głównie nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania ładu i porządku. W omawianym okresie strażnicy miejscy
w systemie trzyzmianowym odbyli 225 służb dbając o ład i porządek na terenie miasta.

 

W czerwcu 2019 r. strażnicy Straży Miejskiej przeprowadzili ogółem 125 kontroli rejonów punktów podawania lub sprzedaży alkoholu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz działań na terenie miasta ujawniono 86 wykroczeń popełnione przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W stosunku do sprawców wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy zastosowano łącznie (w tym po przeprowadzeniu wcześniejszych czynności wyjaśniających):

-   55 pouczeń,

-   nałożono 25 mandatów karnych,

-   w 20 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające,

-   do Sądu skierowano 1 wniosek o ukaranie.

 

W czerwcu do Straży wpłynęły 84 interwencje dotyczące spożywania alkoholu
w miejscach zabronionych  i 121 interwencji  dotyczących nieobyczajnego wybryku - zdarzeń związanych w większości z osobami nietrzeźwymi.

W 89 przypadkach w czerwcu 2019 r. podjęto interwencję wobec osób nietrzeźwych przebywających w miejscach publicznych, gdzie pozostawienie ich mogło zagrozić ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu:

-   83 osoby  odwieziono do Izby Wytrzeźwień.

-   2 osoby przekazano Pogotowiu Ratunkowemu.

-   1 osobę  odwieziono do Policyjnej Izby Zatrzymań

-   3 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania.

 

 

W czerwcu 2019 r. roku strażnicy Referatu dokonali łącznie zabezpieczenia rejonu 33 imprezy i uroczystości odbywających się na terenie miasta Płocka, w tym 3 o charakterze imprezy masowej.  Łącznie do zabezpieczenia wszystkich odbywających się na terenie miasta Płocka imprez i uroczystości skierowano 153 strażników, w tym 23 strażników, jako kontrola doraźna. .

 

Ponadto podczas realizacji codziennych zadań strażnicy miejscy w ubiegłym miesiącu również przeprowadzili m.in. :

262 kontrole miejsc zagrożonych,

- 5 kontroli Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

- 1 kontrolę skupów złomu,

- zamontowano fotopułapki w 4 miejscach na terenie miasta,

- 1 kontrolę z pracownikami Komunikacji Miejskiej na liniach autobusowych,

- udzielili 9 asyst pracownikom spółki RYNEX podczas nakładania opłat targowych na terenie miasta.

- 1 kontrolę z pracownikami UMP WPT, MZD, KMP WRD na terenie miasta dot. proponowanych zmian organizacji ruchu.

- 3 razy strażnicy rejonowi wzięli udział w spotkaniach Rad Mieszkańców Osiedli,

-   1 kontrolę przydomowych kotłowni

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif