rozmawiają o wystepujących zagrożeniach ( 10.10.2019 r. )

Z 17. dyrektorami placówek oświatowych  znajdujących się na terenie miasta rozmawiali już rejonowi Straży Miejskiej. Rozmowy dotyczą ewentualnych zagrożeń występujących na terenie, tych placówek.

 

Jak wynika z raportu kilku dyrektorów szkół poprosiło strażników o pomoc.  Prośby, te dotyczą m.in. działań prewencyjnych podczas dużych przerw, kiedy to młodzież opuszcza placówkę i pali papierosy w rejonie szkoły oraz o częste patrole w godzinach porannych między 7.30 a 8.00, kiedy to  rodzice odwożąc dzieci do szkoły parkują pojazdy na chodniku w taki sposób, że utrudniają przejście po nim oraz przejazd innym pojazdom.

Kolejny problem, który zgłoszono strażnikom to gromadzenie się młodzieży w godzinach wieczornych na terenie boisk szkolnych zakłócając przy tym spokój i spożywając alkohol. Wszystkie indywidualne prośby dyrektorów szkól zostaną  uwzględnione w działaniach zarówno strażników rejonowych, jak i patroli prewencyjnych.

Rozmowy z pozostałymi dyrektorami przeprowadzone zostaną w najbliższych dniach.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png