Historia SM

Płocka Straż Miejska jest umundurowaną jednostką organizacyjną Miasta 

Płocka utworzoną dniem 1 lipca 1996 roku Uchwałą Nr 466/XXXVI/96 Rady

Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 1996 roku w celu wykonywania zadań w

zakresie porządku publicznemu wynikającego z ustaw i przepisów gminnych.

Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w zakresie organizacyjnym sprawuje

Prezydent Płocka, zaś w zakresie fachowym Komendant Wojewódzki Policji z/s

w Radomiu.

Historia płockiej Straży Miejskiej rozpoczęła się w 1989 roku

utworzeniem Miejskiej Służby Porządkowej, jako jednego z Wydziałów Urzędu

Miasta. Piętnastu przeszkolonych przez policję osób rozpoczęło egzekwowanie

przepisów porządkowych, kontrolę służb odpowiedzialnych za czystość ulic oraz

likwidację nielegalnego handlu.

Pięć lat później Prezydent Miasta Płocka powołał Straż Miejską i nadał jej statut

określając podstawowe zadania i zakres działalności. Stopniowo zwiększano listę

przyszłych strażników, aż do 83 etatów mundurowych i 46 etetaów cywilnych.

Strażnicy pracowali w oparciu o kilka aktów prawnych m.in. Ustawy o policji z

1990 roku. Dopiero od 1 stycznia 1998 roku weszła w życie długo oczekiwana w

środowisku samorządowym ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach

gminnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 706), która określa:

„straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe

zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli”.

 

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna spowodowała zmiany w

funkcjonowaniu płockiej Straży Miejskiej. Sposób jej działania oraz zakres

realizowanych zadań ulega ciągłemu procesowi dostosowawczemu do

aktualnych potrzeb.

Dzięki decyzjom Władz Miasta o zmianie struktury formacji udało się

dostosować jej formę działalności do zmieniającej się dynamicznie

rzeczywistości, a przez to zapewnić stały wzrost skuteczności realizowanych

przez Straż Miejską zadań.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png