Składanie skarg

Sposoby zgłaszania skarg

Skargi dotyczące pracy strażników i funkcjonowania Straży Miejskiej w Płocku  można składać:

- pisemnie,

- ustnie do protokołu,

- telefonicznie,

- pocztą tradycyjną,

- e- mailowo,

- za pomoca faxu.

 

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego ( zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o  sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Płocku za pomocą  poczty elektronicznej korespodencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów wynikających z paragrafu 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Oznacza to, ze treść kierowanej korespondecji powinna zawierać co najmniej:

- wskazanie osoby ( imienia i anzwiska) wnoszącego,

- adresu ( kodu pocztowego, miejscowości, ulicy oraz numeru domu i mieszkania),

- przedmiotu sprawy dotyczy.

 


Skargi osobiście należy składać w siedzibie
Straży Miejskiej w Płocku  przy ul. Otolińska 10 

od  pn - pt w godz. 7:00 - 15:00; 
tel. 24 366 03 10, fax. 24 366 03 16

Skargi pisemne można kierować pod adres:
Straż Miejska w Płocku
ul. Otolińska 10 09-402 Płock

Skargi można zgłaszać drogą elektroniczną:

 

Komendant Straży Miejskiej w Płocku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. od 14.00 do 15.00.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png