Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 

Wnioski o udzielenie informacji publicznej (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z wyłączeniem informacji publicznej, która została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Płocku, mogą być wnoszone:

-    pisemnie,

 - ustnie lub telefonicznie

-    za pomocą faksu,
-    za pomocą poczty elektronicznej,
-    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie E-PUAP

Informacje publiczne nie zamieszczone na podmiotowej stronie BIP można uzyskać w siedzibie Straży Miejskiej w Płocku przy ul. Otolińskiej 10, na pisemny wniosek lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.wniosek o udostępnienie informacji publicznej - do pobrania

 

Tryb i sposób postępowania w sprawach o udzielenie informacji publicznej został określony w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej. Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

UWAGA:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 352), okreslającej zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej, Straż Miejska w Płocku zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy zobowiązuje podmioty wnioskujące do informowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego oraz o obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

 

Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. ( Dz. U. 2012 poz.94)

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png