Struktura SM

Funkcje

 

 1. Straż Miejska w Płocku
  Ul. Otolińska 10
  09-407 Płock
  tel.:(0-24) 366-03-10 - sekretariat
  fax.: (0-24) 366-03-16
  tel. 986 - alarmowy - dyżurny jednostki
  tel. (0-24) 364-70-30 - dyżurny jednostki
  e-mail:

  Komendant Straży Miejskiej - Konrad Guzanek.

  e-mail:

 

            Zastępca Komendanta Straży -

    

 

         a) Zespół Obsługi Monitoringu

               tel. (0-24) 364 70 36

 

           2. Księgowość

                 a) Zespół Księgowowści i Finansów

                   tel.: ( 0-24) 366 - 03 -14

                  b) Zespół  Administracyji - Kadr:

               Główny Specjalista ds. Kadr i Szkoleń - Ewa Grząźko
                 tel.: ( 0-24) 364 - 70 -43

 

              3. Wydział Organizacyjno - Prawny

              Naczelnik Wydziału – Magdalena Nowakowska
                
tel.: (0-24) 364-70-40
                e-mail:

 

                 - Zespół Logistyki:

                    tel.: ( 0-24) 364 -70-45  


                 - Zespół Profilaktyki :
                    tel.: ( 0-24) 366 - 03 - 18/19
          e-mail: 

             

 

                    a) Kierownik Referatu Dyżurnych i Wykroczerń

                                      - Sylwia Kaślewicz

                                        tel.: (0-24) 364 - 70 - 40

                            e-mail.:

 

1.) całodobowy telefon alarmowy 986 / zgłaszanie interwencji


2.) prowadzenie spraw o wykroczenia:  tel.: (0-24) 364-70-35

 


               5. Wydział Patrolowo - Interwencyjny :

                 Naczelnika Wydziału - Wojciech Wasilewski

                                 tel.: (0-24) 364-70-42        

     e-mail:

 

            a) Kierownicy Referatów:

            Kierownik Referatu Dzielnicowych - Dariusz Lisowski
                           tel.: (0-24) 364-70-41 
             e-mail: 


             Kierownik Referatu  Patrolowego - Kazimierz Piskorz
                          tel.: (0-24) 364-70-41
              e-mail: 


           Kierownika  Referatu Ochrony – Jarosław Kociszewski
                          tel. : ( 0- 24) 364 – 70 - 41
           e-mail:

 

 

  6 . Samodzielne Stanowisko ds.:

 

         –  Inspektor Ochrony Danych 

                                                            

                                   Elżbieta Wituska

                                    tel.: ( 0-24) 367-89-34

                                   e-mail:


 

              - Bezpeczeństwa i Higieny Pracy

                                   Tadeusz Minkiel

                                    tel.: (0-24) 366 03 10

                                 e-mail:

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png